You have no items in your shopping cart.

You have no items to compare.

Haku

Myyntiehdot

 1. Yleisten myyntiehtojen voimassaolo
  1. Yleiset myyntiehdot ovat voimassa HOMEFASHION.ee:n verkkokaupan asiakkaiden (jäljempänä Asiakas) ja HOMEFASHION.ee:n omistajan Nictara Kaubanduse OÜ:n (Tallinna, Viro), jäljempänä HOMEFASHION.ee, välillä tavaroiden ostamisen yhteydessä syntyvissä oikeussuhteissa.
  2. Yleiset ehdot eivät saa olla ristiriidassa Viron tasavallassa voimassa olevien lakien kanssa ja tarvittaessa (riitojen tai puuttuvan tiedon osalta) on annettu normeilla täydennetyt.
  3. Näiden yleisten ehtojen lisäksi Asiakkaan ja HOMEFASHION.ee:n välisiä suhteita säätelevät HOMEFASHION.ee:n hinnasto ja vakiintuneet hyvät käytännöt.
  4. HOMEFASHION.ee pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja hinnastoa yksipuoleisesti toimintansa tehokkuuden, kilpailukyvyn, tulevan kehityksen, palvelujen ja tavaroiden valikoiman täydentämisen tai uudelleenorganisoinnin vuoksi. Ehtojen ja hinnaston muutokset ja lisäykset tulevat voimaan sillä hetkellä, kun kyseiset tiedot ilmestyvät sivustolle www.homefashion.ee. Jos Asiakas toimitti tilauksensa ennen ehtojen muutosten voimaantuloa, Asiakkaan kohdalla voimassa ovat tilauksen toimittamisen aikana voimassa olleet ehdot, paitsi jos laissa tai näissä ehdoissa toisin määrätään. 
  5. HOMEFASHION.ee ja Asiakas haluavat käydä kauppaa HOMEFASHION.ee:n Internet-sivun www.homefashion.ee kautta tässä asiakirjassa säädetyin ehdoin. HOMEFASHION.ee:n verkkokaupassa tilausta laatiessaan ja maksua suorittaessaan Asiakas vakuuttaa, että on tutustunut myyntiehtoihin ja hyväksyy ne.
 2. HOMEFASHION.ee:n hinnasto
  1. HOMEFASHION.ee:n verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on esitetty euroina ilman postikuluja ja ne sisältävät arvonlisäveron 20 %.
  2. Tuotteen toimitus maksaa tuotteen koosta ja määränpäästä riippuen Itella (Viro) SmartPOSTin välityksellä.
  3. HOMEFASHION.ee pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja. Jos Asiakas toimitti tilauksensa ennen hinnanmuutosten voimaantuloa, hänen kohdallaan voimassa on hinta, joka on kirjattu laskuun tilauksen laatimishetkellä.
  4. Rekisteröitymällä HOMEFASHION.ee saat lahjaksi -15% alennus koodin. Alennus on voimassa täysi hinta ja jopa -20% tuotteista. Alennetut tuotteet "ALENNUKSET"  -15% alennus koodia ei toteutettu.
 3. Ostoskori ja tilauksen laatiminen
  1. Asiakkaan ostoskori luodaan heti, kun hän on klikannut linkkiä "Lisää Ostoskoriin", jonka jälkeen on mahdollista jatkaa tuotteiden selailua tai aloittaa tilaus.
  2. Ostoskorissa olevien tuotteiden määrää, kokoa ja tuotteiden ominaisuuksia voidaan tarkastella ja tarvittaessa muuttaa klikkaamalla linkkiä "Ostoskori".
  3. Tilauksen laatimista varten Asiakas klikkaa linkkiä "Luo Tilaus", jossa asiakkaan on syötettävä pyydetyt tiedot, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ja laatia laskun.
  4. Jos Asiakas haluaa lähettää tuotteen eri osoitteeseen, on siitä lähetettävä ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen home@homefashion.ee
  5. Asiakkaan ostamien tuotteiden sujuva toimitus ja välillä myös mahdolliset lisäkulut riippuvat tilauksessa esitettyjen tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta. Tilausta laatiessasi klikkaa "Seuraava"
  6. Asiakas valitsee itselleen sopivimman toimitusvaihtoehdon.
  7. Kun olet tarkistanut tietojen oikeellisuuden, vahvista tilaus klikkaamalla painiketta "Lähetä Tilaus".
  8. Myyntisopimus katsotaan tehdyksi, kun Asiakas on maksanut Nictara Kaubanduse OÜ:n pankkitilille maksettavan summan.
 4. Tilattujen tuotteiden maksaminen
  1. Tuotteista voit maksaa Internetissä pankin luottokortilla (VISA, MasterCard), PayPal, KLARNA.
  2. Tilauksen vahvistuksesta lähetetään Asiakkaalle automaattisesti ilmoitus asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.  Laskun voi tarkistaa ja tarvittaessa tulostaa kotisivulta tilauksen vahvistuksen jälkeen avautuvalta sivulta.
  3. Laskuun on merkitty Asiakkaan yhteystiedot, Asiakkaan tilaamat tuotteet tietoineen ja hintoineen sekä HOMEFASHION.ee:n oikeudelliset tiedot ja tilinumero.
  4. Tilaus ja lasku perutaan, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskun summaa 24 tunnin kuluessa laskun antamisesta.
 5. Tuotteiden toimitus ja luovutus
  Sopimukseen tultua voimaan kohdan 3.8 ehtojen mukaisesti ja olettaen, että kohta 1.5 on täytetty, toimitetaan tuotteet Asiakkaalle viimeistään 2-5 työpäivän kuluessa Itella Logistic OÜ:n välityksellä. 
 6. Tilauksen peruuttaminen, tuotteen palauttaminen ja vaihto
  1. HOMEFASHION.ee:llä on oikeus peruuttaa Asiakkaan tilaus, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
  2. Jos tuote ei sovi tai se ei vastaa Asiakkaan odotuksia, hänellä on oikeus palauttaa se 14 työpäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen on oltava vahingoittumaton, käyttämätön, laput kiinni ja alkuperäispakkauksessa. Rahat palautetusta tuotteesta siirtyvät takaisin Asiakkaan tilille viimeistään 30 työpäivän kuluessa siitä, kun HOMEFASHION.ee on vastaanottanut tuotteen ja vastaava pyyntö on esitetty sähköpostitse osoitteeseen home@homefashion.ee. Tuotteen palautuskustannuksista vastaa myyjä.
  3. Palautettavaan summaan eivät kuulu toimituksesta maksetut kulut.
  4. Vaihdettavan tuotteen postikulut maksaa Asiakas.
  5. Jos Asiakas haluaa vaihtaa palautettavan tuotteen johonkin toiseen tuotteeseen, maksaa Asiakas palautettavan tuotteen postikulut. Uuden, vaihdetun tuotteen postituksesta HOMEFASHION.ee maksaa yhdet postikulut, jokaisesta seuraavasta vaihdosta maksaa ostaja.
  6. Mikäli palautettava tuote on kulunut ja kuluminen on aiheutunut seikoista, jotka eivät johdu HOMEFASHION.fi:stä ja tuotteen epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, on HOMEFASHION.ee:llä oikeus tasata tuotteen arvon aleneminen Asiakkaalle palautettavasta summasta.
 7. Takuu ja viallisen tuotteen palauttaminen
  1. Odottamattoman vian ilmettyä Asiakkaan on viimeistään 14 päivän kuluessa vian ilmenemisestä lähettävä tästä ilmoitus mahdollisimman pian sähköpostiosoitteeseen home@homefashion.ee. Mikäli Asiakas on ilman pätevää syytä jättänyt ilmoittamatta viasta määräajan kuluessa, ei Asiakkaalla ole oikeutta vaatia HOMEFASHION.ee:ltä tuotteen korjaamista tai vaihtamista. Lähetettävässä viestissä on oltava kopio laskusta, asiakkaan nimi ja yhteystiedot, valituksen päivämäärä, HOMEFASHION.fi:lle esitettävät vaatimukset ja mahdollisesti kuvia.
  2. HOMEFASHION.ee ei vastaa: - Asiakkaan aiheuttamasta tuotteen kulumisesta/vahingoittumisesta; - viasta, joka on aiheutunut tuotteen epäasianmukaisen käytön ja huollon seurauksena; - tuotteen luonnollisesta fyysisestä kulumisesta sen tavanomaisen käytön yhteydessä.
 8. Vastuu ja ylivoimainen este
  1. HOMEFASHION.ee vastaa Asiakkaalle HOMEFASHION.ee:n osalta näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä mainituissa tapauksissa ja laajuudessa.
  2. Asiakas vastaa HOMEFASHION.ee:lle Asiakkaan osalta näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevan lainsäädännössä mainituissa tapauksissa ja laajuudessa.
  3. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle eikä sen käyttäytymistä katsota näiden ehtojen rikkomiseksi, minkä tahansa velvollisuuden noudattamisen viivyttelemisestä tai suorittamatta jättämisestä, jos tämä viivästys tai suorittamatta jättämisen syy ei ollut kyseisen osapuolen määräysvallassa (ylivoimainen este).
  4. HOMEFASHION.ee ei korvaa henkistä vahinkoa, jota voi aiheutua asiakkaalle toimitusaikojen, hintojen tai muiden ehtojen muuttamisesta näiden ehtojen puitteissa.
  5. HOMEFASHION.ee ei korvaa Asiakkaan kuluja, jotka aiheutuvat syystä, että Asiakas otti vastuulleen kolmansiin (HOMEFASHION.ee:hin liittymättömien) osapuoliin liittyviä velvoitteita näiden ehtojen vastaisin ehdoin.
  6. HOMEFASHION.ee ei korvaa asiakkaalle toimitusaikojen, hintojen ja muiden ehtojen muuttamisen seurauksena ilmaantuneita käyttämättömiä mahdollisuuksia.
 9. Muut ehdot
  1. HOMEFASHION.ee käyttää tietoja vain Asiakkaan ostotilauksen täyttämiseen. HOMEFASHION.ee ei julkaise ostojen suorittamisen aikana tietoonsa saaneita tietoja kolmansille osapuolille, paitsi laissa säädetyissä tapauksissa.
  2. HOMEFASHION.ee pidättää itsellään oikeuden lähettää Asiakkaalle ajoittain tietoa uusista tuotteista, kampanjoista ja tarjouksista. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista HOMEFASHION.ee:n tietokannasta.
  3. Näissä ehdoissa säätämättömissä kysymyksissä Asiakas ja HOMEFASHION.ee noudattavat Viron tasavallassa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja osapuolten välisiä suhteita säänteleviä muita asetuksia.
  4. Näiden ehtojen noudattamisesta aiheutuvat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan osapuolten välillä ennen kaikkea neuvottelemalla.  Jos Sopimuksesta aiheutuvia riitoja ei saada ratkaistua osapuolten välisin neuvotteluin, on sekä Asiakkaalla että HOMEFASHION.ee:llä oikeus kääntyä oikeuksiensa turvaamiseksi Kuluttajansuojaviraston tai Tuomioistuimen puoleen.
 10. Maksut ja korttimaksujen turvallisuus
  1. HOMEFASHION.ee:ssä tuotteiden maksuvälineeksi hyväksytään Visa, Mastercard, Mastercard SecureCode, Verified by Visa.
  2. Korttimaksujen toteuttaminen tapahtuu Pankkien korttikeskuksen palvelimen välityksellä ja tällöin käytetään asiakkaan ja Pankkien korttikeskuksen välistä aina suojattua yhteyttä. HOMEFASHION.ee ei näe syötettyjä korttitietoja. Tietojen syötön turvallisuuden takaamiseksi käytetään asiakkaan ja E-Commerce Payment Gatewayn Internet-liikenteen välissä 128-bittistä salausta (SSL-Secure Socket Layer-protokollaa) ja tietoja, jotka liikkuvat HOMEFASHION.ee:n ja Payment Gatewayn välillä, allekirjoitetaan sähköisesti, mikä takaa sen, että ulkopuoliset henkilöt eivät voi kuunnella tai muuttaa näitä tietoja. HOMEFASHION.ee:llä on pääsy korttitapahtumaselvitykseen ilman täydellistä korttinumeroa. 3D Secure -sovellus takaa turvalliset korttimaksut Homefashion.ee-verkkokaupassa. Sovelluksen avulla asiakas tunnistautuu maksun yhteydessä henkilökohtaisesti.
 11. Lisätiedot
  1. Jos Asiakkaalla on kysymyksiä HOMEFASHION.ee:ssä myytävistä tuotteista tai niiden tilauksesta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@homefashion.ee, puh. +372 6108402.