Språk:

Salgsvilkår

 

 

 

 

1 Gyldigheten av generelle salgsvilkår

 

1.1 Generelle salgsvilkår gjelder for rettsforhold som oppstår ved kjøp av varer mellom kundene til nettbutikken HOMEFASHION.ee (heretter kalt kunden) og eieren av HOMEFASHION.ee Nictara Kaubanduse Ltd. (heretter kalt HOMEFASHION.ee).

1.2 Generelle vilkår kan ikke være i uoverensstemmelse med lovbestemmelsene som gjelder i Republikken Estland og suppleres av disse lovbestemmelsene dersom nødvendig (i tilfelle tvister eller manglende informasjon).

1.3 I tillegg til disse generelle salgsvilkårene reguleres forholdet mellom kunden og HOMEFASHION.ee av prislisten for HOMEFASHION.ee og sedvane.

1.4 HOMEFASHION.ee forbeholder seg retten til å endre vilkårene og prislisten ensidig med formål å bli mer effektiv, konkurransedyktig, utvikle selskapet videre, øke tjeneste- og vareutvalget eller reorganisere selskapet. Endringer og suppleringer av vilkårene og prislisten trer i kraft fra det tidspunktet informasjonen publiseres på nettsiden www.homefashion.ee. Dersom kunden sendte inn bestillingen før endringer av vilkårene trådte i kraft, gjelder vilkårene som var i kraft da bestillingen ble innsendt, unntatt dersom fastsatt annerledes ved lov eller disse vilkårene.

1.5 HOMEFASHION.ee og kunden ønsker å handle via nettsiden www.homefashion.ee tilhørende HOMEFASHION.ee på vilkår fastsatt i dette dokumentet. Ved bestilling og betaling fra nettbutikken HOMEFASHION.ee bekrefter kunden at han eller hun er blitt kjent med salgsvilkårene og samtykker i disse.

 

2 Prisliste for HOMEFASHION.ee

 

2.1 Prisene for varene som selges i nettbutikken HOMEFASHION.ee er i NOK, uten MVA. 

2.2 Leveransekostnad er avhengig av antallet varer og leveringssted i Republikken Estland. Varene leveres med International POST.

2.3 HOMEFASHION.ee forbeholder seg retten til å justere priser. Dersom kunden sendte inn bestillingen før prisendringen trådte i kraft, gjelder prisen som stod på fakturaen ved bestilling.

2.4 Dersom du registrerer deg som fast kunde av HOMEFASHION.ee får du koden som gir 10% rabatt.

 

3 Handlevogn og bestilling

 

3.1 Kundens handlekurv lages når vedkommende har trykket på lenken "Legg i handlekurven". Deretter er det mulig å fortsette å bla i produktene eller begynne å bestille.

3.2 Du kan se og dersom nødvendig endre på antall produkter og vareegenskaper ved å trykke på lenken "Handlekurv".

3.3 For å bestille må kunden trykke på lenken "Bestill" der kunden skal skrive inn forespurte opplysninger for at vi skal kunne ta kontakt med kunden dersom nødvendig og utstede faktura.

3.4 Dersom kunden ønsker å motta varer på en annen adresse, skal meldingen om det sendes til e-mail: home@homefashion.ee.

3.5 Feilfri levering av varer som kunden kjøpte og mulige tilleggskostnader er avhengige av at opplysningene i bestillingen er nøyaktige og riktige. For å bestille trykk på knappen "Bestill varen/varene".

3.6 Kunden velger seg leveransemåten som passer best.

3.7 Etter å ha sjekket riktigheten av opplysningene bekrefter kunden bestillingen ved å trykke på knappen "Bekreft bestillingen".

3.8 Salgskontrakten anses inngått dersom kunden har betalt den påkrevde summen på bankkontoen til Nictara Kaubanduse Ltd..

 

4 Betaling for bestilte varer

 

4.1 Man kan betale for varene via nettbank med debet- eller kredittkort.

4.2 Som bestillingsbekreftelse mottar kunden automatisk en melding på sin e-mail. Fakturaen kan sjekkes og skrives ut dersom nødvendig fra siden som åpner seg på nettsiden etter bekreftelse av bestillingen.

Fakturaen inneholder følgende opplysninger: kundens kontaktdata, varene kunden har bestilt sammen med varedata og priser, samt firmaopplysninger og kontonummeret til HOMEFASHION.ee.

4.3 Bestillingen og fakturaen blir annullert dersom kunden ikke har innbetalt summen vist på fakturaen innen 24 timer fra utstedelse av fakturaen.

5 Levering og overlevering av varer

 

5.1 Etter at kontrakten trer i kraft i henhold til kontraktens punkt 3.8 og under forutsetning av at punkt 1.5 er oppfylt, leveres varene til kunden senest i løpet av 3-7 arbeidsdager.

av International POST 3-7 arbeidsdager.

5.2 Hefel (puter, dyner) blir levert til kunden senest 3 uker som med International POST, DPD, DHL.

6 Retur og reklamasjon

 

6.1 HOMEFASHION.ee har rett til å annullere kundens bestilling dersom fakturaen ikke er betalt innen 24 timer.

6.2 Dersom varen ikke passer eller ikke tilfredsstiller kundens forventninger, har kunden rett til å levere den tilbake i løpet av 14 arbeidsdager fra mottak av varen. Returvaren skal være uskadd, ubrukt, inkludere eventuell merking av varen og i originalemballasjen. Pengene for returvaren mottas på kundens bankkonto senest i løpet av 14 arbeidsdager fra det tidspunktet HOMEFASHION.ee mottar varen og etter innsendelse av søknad om det på e-postadresse home@homefashion.ee. Kostnadene for tilbakelevering av varen dekkes av kjøperen.

6.3 Summen betalt for frakt tilbakebetales ikke.

6.4 Fraktkostnadene for varen som skal byttes ut dekkes av kunden.

6.5 Dersom kunden ønsker å bytte ut returvaren mot en annen vare, skal kunden betale fraktkostnadene for varen som leveres tilbake. Fraktkostnadene for en ny vare som byttes ut dekkes en gang av HOMEFASHION.ee, kjøperen betaler for hver neste gang varen skal byttes ut.

6.6 Dersom returvaren er forringet og forringelsen skyldes omstendigheter som ikke skyldes HOMEFASHION.ee og som er et resultat av ikke hensiktsmessig bruk av varen, har HOMEFASHION.ee rett til å avregne forringelsen av vareverdi mot summen kunden har betalt for varen og summen som skal tilbakebetales.

 

7 Garanti og tilbakelevering av varer som ikke er i samsvar med kravene

 

7.1 Dersom en uventet mangel viser seg, skal kunden snarest mulig, og senest i løpet av 14 dager etter at mangelen har vist seg sende en melding om dette til e-postadresse home@homefashion.ee. Unnlater man å informere om mangelen uten gyldig grunn i løpet av den nevnte fristen, har kunden ikke rett til å kreve at HOMEFASHION.ee reparerer eller bytter ut varen. Meldingen som sendes inn skal inneholde kopi av fakturaen, kundenavn og kontaktopplysninger, dato for innsendelse av reklamasjon, krav til HOMEFASHION.ee og bilder dersom mulig.

7.2 HOMEFASHION.ee står ikke ansvarlig for følgende: - varens forringelse/skader på varen som skyldes kunden; - mangel som har oppstått som følge av uregelmessig bruk og vedlikehold av varen; - varens naturlige fysiske slitasje i tilfelle vanlig bruk.

7.3 Salgsvarer kan ikke tilbakeleveres og byttes ut.

 

8 Ansvar og force majeure

 

8.1 HOMEFASHION.ee står ansvarlig overfor kunden for skaden påført som følge av at HOMEFASHION.ee misligholder disse vilkårene i tilfeller og omfanget fastsatt i Estlands lovgivning.

8.2 Kunden står ansvarlig overfor HOMEFASHION.ee for skaden påført som følge av at kunden misligholder disse vilkårene i tilfeller og omfanget fastsatt i Estlands lovgivning.

8.3 Ingen av partene står ansvarlig overfor den andre parten og partens handling anses ikke som mislighold av disse vilkårene dersom parten er forsinket med oppfyllelse av sine forpliktelser eller ikke oppfyller sine forpliktelser og dersom grunnen til en slik forsinkelse eller unnlatelse av oppfyllelse av forpliktelser ikke kunne kontrolleres av parten (force majeure).

8.4 HOMEFASHION.ee erstatter ikke moralsk skade som endring av leveringstider, priser og andre betingelser innenfor disse vilkårene kan medføre for kunden.

8.5 HOMEFASHION.ee erstatter ikke kundens kostnader som skyldes at kunden påtok seg forpliktelser overfor tredjeparter (uavhengige fra HOMEFASHION.ee) på betingelser som er i uoverensstemmelse med disse vilkårene.

8.6 HOMEFASHION.ee erstatter ikke ubrukte muligheter for kunden som følge av endring av leveringstider, priser og andre betingelser.

 

9 Andre vilkår

 

9.1 HOMEFASHION.ee bruker opplysninger kun for oppfyllelse av kundens bestilling. HOMEFASHION.ee gir ikke opplysninger som er blitt kjent ved bestillinger til tredjeparter, unntatt i tilfeller fastsatt ved lov.

9.2 HOMEFASHION.ee forbeholder seg retten til å sende kunden informasjon om nye varer, kampanjer og tilbud av og til. Kunden har rett til å kreve sletting av sine opplysninger fra databasen til HOMEFASHION.ee.

9.3 I spørsmål som ikke er fastsatt i disse vilkårene følger kunden og HOMEFASHION.ee lovgivningen i Republikken Estland og andre bestemmelser som regulerer forholdet mellom partene.

9.4 Uoverensstemmelser og tvister som følge av oppfyllelse av disse vilkårene løses med forhandlinger mellom partene. Dersom det ikke lykkes å løse tvister ifølge kontrakten ved forhandlinger, har både kunden og HOMEFASHION.ee rett til å reise saken for beskyttelse av sine rettigheter for Forbrukerrådet og retten.

 

10 Betalinger og sikkerhet ved betaling med kort

 

10.1Ved forespørsel av kortopplysninger brukes SSL, MasterCard SecureCode, Verified by Visa. Nictara Kaubnaduse Ltd. er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Nictara Kaubanduse Ltd. HOMEFASHION.ee videresender de personopplysningene som er nødvendige for å foreta innbetalinger til den autoriserte prosessoren EVERY PAY SEB

10.2 HOMEFASHION.ee ser ikke kortopplysninger man skriver inn og for å betale med kort henvises kunden til det sikre miljøet i Trustly Group AB. Ved betaling skriver kortinnehaveren kortopplysninger i databasen til serveren til Trustly Group AB og opplysningene lagres også i serveren til Trustly Group AB.

Trustly er en lisensiert betalingsinstitusjon som er autorisert og overvåket av svenske Finansinspektionen. Vi har en European Payment Services Provider (PSP)-lisens i samsvar med Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EC) og        direktivet (EU) 2015/2366 om betalingstjenester (PSD2). Som bruker trenger du ikke å registrere deg hosTrustly, og vi lagrer aldri informasjon som kanbrukes til å få tilgang tilbankkontoen din. Trustlybruker den høyestekrypteringsstandardensom er tilgjengelig, itillegg til bankenessikkerhetssystem. (Lesmer)

 

11 Tilleggsinformasjon

 

11.1 Dersom kunden har tilleggsspørsmål om varer som selges av Nictara Kaubnaduse Ltd. Lotsi 8, EE10151, Tallinn, Estland og bestilling av disse, kan vedkommende ta kontakt med oss via e-mail: home@homefashion.ee