Ditt språk:

Du har inga produkter i din varukorg.

Du har inga produkter att jämföra.

Sök

Försäljningsvillkor

1 Tillämpligheten av allmänna försäljningsvillkor

1.1 Allmänna försäljningsvillkor tillämpas för rättsförhållanden som uppstår mellan kunder till HOMEFASHION.ee webbutik (hädanefter Kund) och ägaren till HOMEFASHION.ee, Nictara Kaubanduse OU., (hädanefter HOMEFASHION.ee) i samband med köp av varor.

1.2 Dessa allmänna villkor kan inte stå i strid mot gällande lagstiftning i Republiken Estland och kompletteras vid behov (vid tvister eller bristande information) av lagstiftningen.

1.3 Förutom föreliggande allmänna villkor regleras förhållandet mellan Kunden och HOMEFASHION.ee av HOMEFASHION.ee:s prislista och god marknadssed.

1.4 HOMEFASHION.ee behåller rätten att ensidigt göra ändringar i föreliggande villkor och i prislistan i syfte att effektivisera sin verksamhet, höja konkurrensförmågan, utöka sitt tjänste- och varuutbud, samt i utvecklings- eller omorganisationssyfte. Ändringar och tillägg till föreliggande villkor och prislistan träder i kraft från och med deras publicering på webbsidan www.homefashion.ee. Om Kunden har lämnat in sin beställning innan ändringens eller tilläggets ikraftträdande gäller de villkor som gällde vid beställningstidpunkten om inte lagen eller föreliggande villkor föreskriver annat.

1.5 HOMEFASHION.ee och Kunden har avtalat att alla affärsförbindelser via HOMEFASHION.ee:s webbsida www.homefashion.ee ska ske till de villkor som anges i föreliggande dokument. Genom att lägga en beställning och utföra betalning via HOMEFASHION.ee:s webbutik bekräftar Kunden att han/hon har gått igenom försäljningsvillkoren och godkänner dessa.

2 HOMEFASHION.ee:s prislista

2.1 Priserna för produkter som säljs via HOMEFASHION.ee:s webbutik är angivna i euro, exklusive fraktkostnad och inklusive moms 20%.

2.2 Fraktkostnaden varierar beroende av varuantalet och -destinationen. Varorna levereras i samarbete med DPD, interantional POST.

2.3 HOMEFASHION.ee behåller sig rätten till prisjustering. Om Kunden har lämnat in sin beställning innan prisändringens ikraftträdande gäller de priser som har angivits på fakturan vid beställningstidpunkten.

2.4 Kunder som registrerar sig som HOMEFASHION.ee:s kunder erhåller en -10% rabattkod. Rabattkoden kan inte användas i efterhand för tidigare köp som redan har utförts utan rabattkod. Online-rabattkoden gäller inte i den fysiska butiken på adress Lõõtsa 6.  Rabattkoden gäller för produkter med fullt pris och för produkter vars pris är nedsatt mindre än -20%. Rabattkoden kan inte användas för produkter med nedsatt pris -20% eller mer. Rabattkoden gäller endast i webbutiken www.homefashion.ee.

3 Varukorgen och beställning

3.1 Varukorgen skapas genom att Kunden klickar på länken “Lägg i varukorgen“ varefter Kunden kan fortsätta att bläddra bland produkterna eller gå till kassan.

3.2 Antalet produkter i varukorgen samt produkters egenskaper kan beskådas och vid behov ändras genom att klicka på Varukorg-symbolen.

3.3 För att lägga sin beställning klickar Kunden på länken “Gå till kassan“, där Kunden måste ange begärda uppgifter som gör det möjligt för oss att kontakta Kunden vid behov och utfärda en faktura.

3.4 Om Kunden vill att varorna ska levereras till en annan adress måste Kunden meddela detta genom ett brev till adress home@homefashion.ee.

3.5 Riktigheten av angivna uppgifter är avgörande för en felfri leverans av beställda varor till Kunden och eventuella fel i uppgifterna kan leda till extrakostnader. För att genomföra köpet måste kunden klicka på knappen “Gå till kassan“.

3.6. Där anger Kunden önskat leveranssätt.

3.7 Efter att ha kontrollerat angivna uppgifter bekräftar kunden sin beställning genom att klicka på “Beställ nu“

3.8 Kunden anses ha tecknat ett köpeavtal först efter att Kunden har betalat köpeskillingen för varorna till Nictara Kaubanduse OU:s bankkonto.

4 Betalning för beställda varor

4.1 Betalning för produkterna sker med debet- eller kreditkort via internetbanken.

4.2 En beställningsbekräftelse skickas automatiskt till den av Kunden angivna e-postadressen. Fakturan kan kontrolleras och skrivas ut vid behov från webbsidan som öppnas efter att beställningen har bekräftats.

På fakturan anges Kundens kontaktuppgifter, produktuppgifter och -priser för beställda produkter samt HOMEFASHION.ee:s kontaktuppgifter och kontonummer.

 5 Leverans och överlämnande av varor

5.1 Efter att Köpeavtalet har trätt i kraft enligt paragraf 3.8 ovan och under förutsättning att villkoren angivna i paragraf 1.5 är uppfyllda levereras produkterna till Kunden med hjälp av DPD, International POST.

6 Hävning av köp, retur och byte av produkter

6.1 HOMEFASHION.ee har rätt att häva Kundens beställning i fall fakturan inte har betalats inom 24 timmar.

6.2 Om varan inte passar eller inte motsvarar Kundens förväntningar har Kunden rätt att returnera varan inom 14 arbetsdagar från varans. Pengarna för vara retur 14 dagar för hela ordern, inklusive transportkostnad. Returneringskostnaden betalas av säljaren, home@homefashion.ee.

6.3 Fraktkostnaden som har betalats vid beställning återbetalas inte.

6.4 Fraktkostnaden för bytesprodukter betalas av Säljaren.

7 Garantivillkor och återlämnande av felaktiga produkter

7.1 Eventuella fel på produkter måste reklameras av Kunden inom 14 dagar efter att felet har upptäckts, genom en reklamationsanmälan till e-postadressen home@homefashion.ee. Om felet inte reklameras inom den föreskrivna tiden utan skälig orsak har inte Kunden rätt att begära avhjälpande av felet eller byte av produkten hos HOMEFASHION.ee. Reklamationsanmälan måste innehålla en kopia av fakturan, kundens namn och kontaktuppgifter, reklamationsdatum, vilka krav som ställs till HOMEFASHION.ee och fotodokumentation om möjligt.

7.2 HOMEFASHION.ee ansvarar inte för: - försämringar/skador på produkten som har orsakats av Kunden; fel som har uppkommit på grund av felaktig användning eller felaktigt underhåll av produkten; - normalt slitage på produkten vid normal användning.

7.3 Produkter med nedsatt pris kan inte returneras eller bytas.

8 Ansvar och force majeure

8.1 HOMEFASHION.ee ansvarar inför Kunden för de skador som HOMEFASHION.ee har orsakat genom brott mot föreliggande villkor i de fall och i den omfattning som föreskrivs i gällande lagstiftning i Republiken Estland.

8.2 Kunden ansvarar inför HOMEFASHION.ee för de skador som Kunden har orsakat genom brott mot föreliggande villkor i de fall och i den omfattning som föreskrivs i gällande lagstiftning i Republiken Estland.

8.3 Ingen av parterna kan hållas ansvarig inför motparten eller anses ha brutit mot föreliggande villkor genom dröjsmål med eller uteblivet fullgörande av någon av sina skyldigheter om dröjsmålet eller uteblivelsen har orsakats av omständigheter som ligger utanför partens kontroll (force majeure).

8.4 HOMEFASHION.ee ersätter inte eventuell moralisk skada som Kunden kan orsakas genom ändringar i leveranstider, priser eller andra villkor inom ramen för föreliggande villkor.

8.5 HOMEFASHION.ee ersätter inte Kunden för kostnader som har uppkommit genom att Kunden har åtagit sig skyldigheter inför tredje part (som är oberoende av HOMEFASHION.ee) till villkor som står i strid mot föreliggande villkor.

8.6 HOMEFASHION.ee ersätter inte Kunden för kostnader som är hänförliga till outnyttjade möjligheter på grund av ändringar i leveranstider, priser eller andra villkor.

9 Övriga villkor

9.1 HOMEFASHION.ee använder endast den av Kunden lämnade informationen för fullgörande av Kundens beställning. HOMEFASHION.ee överlåter inte informationen som har kommit till deras kännedom i samband med utförda köp till utomstående parter, förutom de fall som lagen föreskriver.

9.2 HOMEFASHION.ee behåller rätten att från tid till annan skicka Kunden information om nya produkter, kampanjer och extraerbjudanden. Kunden rätt att begära att hans/hennes uppgifter raderas från HOMEFASHION.ee:s databas.

9.3 Vid lösning av frågor som inte regleras av föreliggande villkor ska Kunden och HOMEFASHION.ee utgå från gällande lagstiftning i Republiken Estland och andra rättsakter som reglerar affärsförhållanden mellan parterna.

9.4 Eventuella meningsskiljaktigheter och tvister som uppstår i samband med föreliggande villkor ska främst lösas förhandlingsvägen mellan parterna. Om inte tvisten i samband med avtalet kan lösas förhandlingsvägen har både Kunden och HOMEFASHION.ee rätt att vända sig till Konsumentverket eller domstol för att skydda sina rättigheter.

10 Betalning och säkerhet vid kortbetalning

10.1 Accepterade betalningssätt på HOMEFASHION.ee är Visa, Mastercard, Mastercard SecureCode, Verified by Visa, PayPal, EVERYPAY SEB.

10.2 Trustly är ett licensierat betalningsinstitut som är godkänt och under tillsyn av Finansinspektionen. Vi är licensierade som europeisk betaltjänstleverantör enligt betaltjänstdirektivet 2007/64/EC (PSD) och EU-direktiv 2015/2366 om betaltjänster (PSD2). Du behöver inte registrera dig som användare hos Trustly och vi sparar aldrig någon information som kan användas för att komma åt ditt bankkonto. Trustly använder högsta tillgängliga krypteringsstandard, utöver bankernasegna säkerhetssystem.

10.3 Kortuppgifter begärs från Kunden via SSL, MasterCard SecureCode, Verified by Visa. Nictara Kaubanduse Ltd. HOMEFASHION företaget ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Nictara Kaubnduse Ltd. HOMEFASHION vidarebefordrar de personuppgifter som krävs för att göra betalningar till den auktoriserade processorn EVERYPAY SEB.

10.4 HOMEFASHION.ee kan inte se de angivna kortuppgifterna. För en korttransaktion dirigeras kunden om till TRUSTLY Group AB :s säkra betalningsmiljö. Vid betalningstillfället matas de av kortägaren angivna kortuppgifter in i en databas i Trustly Group AB:s server och även lagring av uppgifter sker i TRUSTLY Group AB:s server.

11 Tilläggsinformation

11.1 Vid frågor om NIctara Kaubanduse Ltd. HOMEFASHION.ee:s (Lootsi 8, EE10151, Estland) produkter eller beställningsrutiner ombes Kunden att kontakta oss via e-post info@homefashion.ee eller telefon +372 6108402.